Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Konkurransestrategi

Konkurransestrategi av Lars Sørgard

«Det er et spill som foregår» hører en ofte uttalt om konkurransen i et marked. I boken gis det en innføring i spillteori, og det gis en rekke eksempler fra norsk næringsliv for å illustrere hvordan spillteori kan anvendes for å få innsikt i konkurranseforholdene i enkeltnæringer.

Hensikten er å vise hvor viktig det er å sette seg inn i konkurrentenes tenkemåte før en selv foretar sine handlinger. På den måten kan en, før en handler, langt på vei forutse konkurrentenes framtidige respons, og dermed også opptre på en måte som får konkurrentene til å reagere på en gunstig måte, sett fra eget ståsted.

Boken kom i ny utgave (2. utgave) sommeren 2003.

I denne andreutgaven er eksemplene fra første utgave vedrørende blant annet luftfart, sement, kraft, fergetrafikk, charterreiser og TV-nyheter fortsatt med. Men eksemplene er oppdaterte og nye eksempler tilføyd. Blant annet er studien av konkurransen i norsk luftfart oppdatert, og det er føyd til en drøfting av kampen om verdiene i norsk dagligvaresektor og konkurransen i det norske bensinmarkedet.

Les mer om forskjellen fra første til andre utgave!

På disse sidene finner du ressurser til Konkurransestrategi. Bruk menyen under for å navigere i sidene. Du kan alltid komme tilbake til startsiden ved å klikke på tittelen øverst på sida.

Kom gjerne med innspill til innholdet på sidene! Disse kan du rette direkte til Lars Sørgard.

Hvis du opplever tekniske problemer, vennligst kontakt Fagbokforlagets webmaster.

Ressurser